Concedimus nulli (nisi Deo) - Nem hódolunk senki előtt (hacsak Isten előtt nem)


2015. október 20. 10:44 - Ledán M. István

Debrecen, katolikusok nélkül és katolikusokkal

Jablonczay Lenke a Régimódi történetből, még a regény megírásának idején is, ádáz dühvel hajkurászta a mennyben Robert Townson angol botanikust, merthogy jámbor tudósunk azt találta mondani, hogy Debrecen lugubris tónusú város. Az még hagyján, hogy mondta (a szó elszáll),…

Tovább
26 komment
2014. június 05. 12:17 - Ledán M. István

Egy Bethlen gróf diszkrét bosszúja

Ha belépünk a gótikus hangulatú bethleni református templomba, aligha Bethlen Lajos síremlékére figyelünk fel először, melynek alsó és jócskán megkopott része, egy eléje helyezett támlás padtól eltakarva, amúgy se látszik. Sokkal inkább a kígyókat fogjuk kiszúrni: kígyó…

Tovább
5 komment
2014. április 24. 08:46 - Ledán M. István

Felirat egy elfeledett költő tollából

Marosvásárhelyen,vagy ahogy régebben nevezték,  Újszékelyvásáron(Novum Forum Siculorum)az egyik ízléses, barokk épület homlokzatán van egy latin felirat, mely elég érdekes ahhoz, hogy felkeltse – és talán, egy röpke poszt erejéig, ébren tartsa – a Laudator olvasóinak figyelmét. Állítólag ebben az…

Tovább
4 komment
2014. április 01. 08:24 - Ledán M. István

Requiem egy kastélyért 2.

Régi adósságom ez a poszt, mivel Komlódhoz, a Komlód völgyéhez, és így a komlódi kastélyhoz személyes szálak fűznek. Nem mernék megesküdni rá, de úgy emlékszem, hogy amikor legutóbb arra jártam, a kastély falára vésett latin epigramma, melyről alább lesz szó, még épségben volt. Mindig halogattam a…

Tovább
8 komment
2013. október 31. 09:52 - Ledán M. István

Különös házasságok és a latin

Ezúttal egy falusi templom kerítésébe (át)helyezett feliratról, illetve a kolozsvári Szent Mihály templom egyik oltárképéről lesz szó. A kettőnek nyilván semmi köze nincs egymáshoz. Arra, hogy mégis együtt tárgyalom őket az a magyarázat, hogy mind a felirat, mind az oltárkép alapján fölvázolható…

Tovább
6 komment
2013. szeptember 14. 11:42 - Ledán M. István

Kassa, Kassa!

Petőfi szerint Kassán nincsenek szép nők. Egész pontosan ezt jegyezte föl naplójában: „Kassán (…) biz én egyetlen egy szép fehércselédet sem láttam, kivéve azokat, melyek föstve vannak címerül imitt-amott a boltok elébe.” Jelentem: a helyzet azóta pozitíven változott,…

Tovább
5 komment
2013. augusztus 15. 07:00 - Ledán M. István

Requiem egy kastélyért

Egy 1905-ben megjelent monográfia így ír a szentbenedeki Kornis- kastélyról: „alacsony házsorok közt elhaladva, egy nagyobb kerüléssel a vár kapuja előtt állunk meg. A vár egyetlen a megyében [a valamikori Szolnok-Doboka], mely az idők folyamán megviselve bár, de újból és…

Tovább
27 komment
2013. július 20. 08:40 - Ledán M. István

Egy felirat, mint politikai transzparens (?)

Ezt a posztot már régen meg kellett volna írnom. Hogy úgy mondjam: becsületbeli ügy lett volna megírni. De a besztercei templom tornya nem sokkal azelőtt égett le, hogy én a környékre, azaz Beszterce vidékére költöztem, évekig meg sem lehetett közelíteni az épületet.…

Tovább
18 komment
2012. szeptember 11. 22:01 - Ledán M. István

Ambulatio Cibiniensis - Séta Nagyszebenben

Nagyszeben vitathatatlanul az erdélyi szászok fővárosa. Ám a szebeniek mindig is, nemcsak a szászság, de egész Erdély fővárosának is tartották. Ezért vagy sem, ha Szebenben járok, engem mindig megérint valamiféle “fővárosi hangulat”. Egy virtuális sétára hívlak most…

Tovább
13 komment
2012. július 10. 12:47 - Ledán M. István

Egy sírfelirat rejtelmei

Carissimi, éppen egy éve annak, hogy Stephanus Nugator barátunk, (aki natione Hungarus, patria Transsilvanus) megírta első posztját nekünk, s azóta is szorgalmasan küldi remek cikkeit Erdőntúlról. A Jóisten tartsa meg jó szokásában! Íme a jubileumra időzített, rövid, ám velős…

Tovább
19 komment
2012. április 18. 00:31 - G.d.Magister

Frangimus nova - megtalálták Aba Sámuel szarkofágját?

Eme esti órán csak nagyon röviden vázolom a helyzetet. Egy szakmai honlapon felmerült, hogy az abasári templom tornyába beépített római szarkofág-töredék 3. királyunk, Aba Sámuel sírjának egy részlete lehetett egykor. (A miniatúra nem túl előnyös szemszögből mutatja be: itt…

Tovább
24 komment
2012. március 19. 22:13 - Ledán M. István

Én, Zenovius: a román ókeresztény

Berethalmát, ha ez a bejegyzés esetleg nem csinálna hozzá kedvet, külön is figyelmébe ajánlom azoknak, akik Erdélybe látogatnak. Az erdélyieknek azért  nem ajánlom, mert Berethalomba ellátogatni kötelező, és  aki még nem látta, szégyellje magát. A magyarországiaknak külön ajánlani azért kell, mert…

Tovább
8 komment
2011. november 15. 21:38 - Ledán M. István

"Kassa: magyarokról csak latinul"

A Brassói Lapok című erdélyi hetilap október 17.-i számában szúrt szemet, de mondhatni szó szerint, a következő mondat: „Kassa: magyarokról csak latinul.”  Némi fejcsóválással elintéztem volna az ügyet, ám a Felvidékkel, ha jól emlékszem, éppen Kassával kapcsolatban, ez…

Tovább
12 komment
2011. október 01. 14:08 - G.d.Magister

Király volt-e Szvatopluk?

Alighanem sokan hallottak a pozsonyi vár előtt felállított Szvatopluk-szoborról. A műalkotás a vár teljes felújítására tette fel a koronát - legalábbis Robert Fico akkori miniszterelnök szerint, aki tűzön-vizen át szorgalmazta annak felállítását. Ezen már meg sem lepődne…

Tovább
43 komment
2011. szeptember 12. 22:51 - Ledán M. István

Brassó, ahol Európa véget ér

Lecturis salutem! Szombatra egy kis ábrándos, melankólikus városnézés Brassóban Stephanus Nugatorral: tökéletes. Tartsatok vele ti is! A szerkesztést meg még tanuljuk! (G.d.Magister)   A cím akár így is hangozhatna: Brassó, ahol Európa kezdődik. Mert végül is ott kezdődik,…

Tovább
9 komment
2011. július 25. 00:07 - Ledán M. István

Ilyen felirat nincs is!

Carissimi, alant Stephanus Nugator újabb bejegyzése olvasható, ami bizonyára felkelti majd az érdeklődéseteket. Mert mi is lehet izgalmasabb egy megfejtetlen feliratnál? Semmi! Jó szórakozást, jó fejtörést! (G.d.M.)   Ilyen felirat nincs! – dünnyögtem,  amikor a dési (…

Tovább
67 komment
2011. március 05. 15:38 - G.d.Magister

Templomot az üdvösségért

Pruszka egy kicsiny mezőváros a hajdani Trencsén vármegyében, a Vág jobb partján, Trencséntől északra. (A 19. század végén Poroszivá magyarosította a nacionalista politikai akarat, de csak néhány évig viselte ezt a nevet, hogy aztán Pruské legyen.) Google Earth-ös…

Tovább
20 komment
2011. január 23. 13:41 - G.d.Magister

Így dolgozik a restaurátor - a történet folytatódik

Előző posztunkban közösen kiderítettük, hogy mit is ábrázol a budavári Kard utca és a Bécsi Kapu tér sarkán lévő sarokerkély, illetve az azon fellelhető ábrázolás. Most már kétségtelen, hogy Esterházy Miklós szentpétervári követ látható rajta, amint Erzsébet orosz…

Tovább
11 komment
2011. január 20. 15:24 - G.d.Magister

Újabb rejtély Budán

Rendszeres olvasóim tudják, mennyire vonzódom a feliratokhoz, különösen, ha azok megfejtése némi nehézségbe ütközik. Komolyan gondolkozom azon is, hogy egy külön blogot indítsak a feliratoknak, de hát kinek lenne arra ideje! Így aztán továbbra is itt közlöm őket, s őszintén…

Tovább
51 komment
2010. december 05. 12:38 - G.d.Magister

Rejtély Fehérvárott

Succurrite cives! E fotót még régebben lőttem Fehérvárott, egy szép domborműről egy házkapu felett. Szépen fel van újítva, s remélem, a restaurátorok is jó munkát végeztek, és pontosan hozták helyre a feliratokat. Mert a feliratokat nem értem. Ebben kérem, hogy…

Tovább
8 komment
2010. november 20. 17:27 - G.d.Magister

Délre mentünk stop

Láttam a 9. légió (Centurion) című filmet, mert abban bíztam – ahogy mindig –, hogy a következő „szandálos” film jobb lesz. Aztán persze jött a keserű csalódás, a kommersz, hiteltelen történet, a valószerűtlen események, illetve anakronizmusok és tárgyi tévedések,…

Tovább
15 komment
2010. július 04. 16:01 - G.d.Magister

Is, ut potes, vis?

  Feliratok VI.  Patak, vagyis Sárospatak Magyarország egyik legszebb városa. Aki látta már a Bodrogot, amint a festői Vöröstorony, illetve a szépen megmaradt külső vár falai alatt csordogál; aki látta már a karcsú plébániatemplomot, a parkokat, iskolákat, az tudja, miről…

Tovább
8 komment
Concedimus nulli (nisi Deo) - Nem hódolunk senki előtt (hacsak Isten előtt nem)