Laudator temporis acti

Concedo nulli


Mátyás király, Pannonius és a pápa heréi

2017. február 23. 08:51 - Ledán M. István

Nemrég Kolozsvárott belelapoztam egy XVII. századi emlékkönyvbe, egy ún. album amicorumba vagy philotheca-ba (baráti emlékkönyv, kb. baráti tár), melybe diáktársak írtak egymásnak klasszikus vagy bibliai idézeteket, dedikációkat, a tehetségesebbek még epigrammákat is. Ilyesféléket:

Tovább
1 komment