Laudator temporis acti

Concedo nulli


Gyere ki, columbám! Gyere ki, grlicém!

2016. december 01. 13:46 - Ledán M. István

Ha a János vitéz ismert sorát a X. század körül írta volna le Petőfi, vajon hangozhatott volna-e nagyjából a fenti módon? Ami a grlicét (gerlice, gerle) illeti,  minden bizonnyal. Bár, hozzá kell tennünk, hogy mivel - akárcsak nekünk - őseinknek is gondot okozott a mássalhangzótorlódás, már…

Tovább
1 komment