Laudator temporis acti

Concedo nulli


Az istenek halnak, a teológia él

2015. május 07. 12:51 - Ledán M. István

Az Ószövetség egyik legmegragadóbb jövendőlését Mikeás könyvében olvashatjuk. És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá.Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób…

Tovább
5 komment